• Thỏa thuận

Eco dream

Eco Dream thuộc địa điểm Giang I, Xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
CĐT: Cty TNHH Bất động sản và Xây dựng Việt Hưng
Diện tích: 20.101 m² 27 tầng cao, 3 tầng hầm và 2 tầng TTTM
Bao gồm: 27 tầng cao, 3 tầng hầm và 2 tầng TTTM
Eco Dream Thanh Trì, Hà Nội hình 1

Mặt bằng tổng quan Eco Dream


Mặt bằng tổng quan Eco Dream Thanh Trì, Hà Nội - hình 1
Mặt bằng tổng quan hình 1
Mặt bằng tổng quan Eco Dream Thanh Trì, Hà Nội - hình 2
Mặt bằng tổng quan hình 2
Mặt bằng tổng quan Eco Dream Thanh Trì, Hà Nội - hình 3
Mặt bằng tổng quan hình 3
Mặt bằng tổng quan Eco Dream Thanh Trì, Hà Nội - hình 4
Mặt bằng tổng quan hình 4
Mặt bằng tổng quan Eco Dream Thanh Trì, Hà Nội - hình 5
Mặt bằng tổng quan hình 5
Mặt bằng tổng quan Eco Dream Thanh Trì, Hà Nội - hình 6
Mặt bằng tổng quan hình 6
Mặt bằng tổng quan Eco Dream Thanh Trì, Hà Nội - hình 7
Mặt bằng tổng quan hình 7

Chuẩn cấu trúc Eco Dream


Chuẩn cấu trúc Eco Dream Thanh Trì, Hà Nội - hình 1
Chuẩn cấu trúc hình 1
Chuẩn cấu trúc Eco Dream Thanh Trì, Hà Nội - hình 2
Chuẩn cấu trúc hình 2
Chuẩn cấu trúc Eco Dream Thanh Trì, Hà Nội - hình 3
Chuẩn cấu trúc hình 3
Chuẩn cấu trúc Eco Dream Thanh Trì, Hà Nội - hình 4
Chuẩn cấu trúc hình 4
Chuẩn cấu trúc Eco Dream Thanh Trì, Hà Nội - hình 5
Chuẩn cấu trúc hình 5

Nhà mẫu Eco Dream


Nhà mẫu Eco Dream Thanh Trì, Hà Nội - hình 1
Nhà mẫu hình 1
Nhà mẫu Eco Dream Thanh Trì, Hà Nội - hình 2
Nhà mẫu hình 2

Truyền thông Eco Dream


Truyền thông Eco Dream Thanh Trì, Hà Nội - hình 1
Truyền thông hình 1

Eco dream


Mã số
: 75698
Nơi đăng
: Huyện Thanh Trì Hà Nội
Ngày đăng
: 17/04/2018
Ngày sửa
: 05/07/2018
Mới/cũ
: Mới
Chuyên
: Bán chuyên
Up tin
: 2018-07-05 08:05:00
Tên thương hiệu
: Eco dream
Danh mục