• 22 triệu đ/m²

Topaz elite

Cập nhật 2018/07/03 giá bán căn hộ topaz elite từ 23tr-25tr/1m2 tùy theo vị trí. loại 60m2 giá 1,4 tỷ, căn 92m2 2.4 tỷ. 
Topaz Elite thuộc địa điểm Đường Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh
CĐT: Cty CP Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng - Kinh doanh Nhà Vạn Thái
Diện tích: 40.000 m² Gồm 8 block chia làm 4 khu căn hộ
Giá CĐT: 22 triệu/m²
Bao gồm: Gồm 8 block chia làm 4 khu căn hộ
Topaz Elite Quận 8, Hồ Chí Minh hình 1

Mặt bằng tổng quan Topaz Elite


Mặt bằng tổng quan Topaz Elite Quận 8, Hồ Chí Minh - hình 1
Mặt bằng tổng quan hình 1
Mặt bằng tổng quan Topaz Elite Quận 8, Hồ Chí Minh - hình 2
Mặt bằng tổng quan hình 2
Mặt bằng tổng quan Topaz Elite Quận 8, Hồ Chí Minh - hình 3
Mặt bằng tổng quan hình 3
Mặt bằng tổng quan Topaz Elite Quận 8, Hồ Chí Minh - hình 4
Mặt bằng tổng quan hình 4
Mặt bằng tổng quan Topaz Elite Quận 8, Hồ Chí Minh - hình 5
Mặt bằng tổng quan hình 5
Mặt bằng tổng quan Topaz Elite Quận 8, Hồ Chí Minh - hình 6
Mặt bằng tổng quan hình 6
Mặt bằng tổng quan Topaz Elite Quận 8, Hồ Chí Minh - hình 7
Mặt bằng tổng quan hình 7
Mặt bằng tổng quan Topaz Elite Quận 8, Hồ Chí Minh - hình 8
Mặt bằng tổng quan hình 8
Mặt bằng tổng quan Topaz Elite Quận 8, Hồ Chí Minh - hình 9
Mặt bằng tổng quan hình 9
Mặt bằng tổng quan Topaz Elite Quận 8, Hồ Chí Minh - hình 10
Mặt bằng tổng quan hình 10

Chuẩn cấu trúc Topaz Elite


Chuẩn cấu trúc Topaz Elite Quận 8, Hồ Chí Minh - hình 1
Chuẩn cấu trúc hình 1
Chuẩn cấu trúc Topaz Elite Quận 8, Hồ Chí Minh - hình 2
Chuẩn cấu trúc hình 2

Nhà mẫu Topaz Elite


Nhà mẫu Topaz Elite Quận 8, Hồ Chí Minh - hình 1
Nhà mẫu hình 1
Nhà mẫu Topaz Elite Quận 8, Hồ Chí Minh - hình 2
Nhà mẫu hình 2
Nhà mẫu Topaz Elite Quận 8, Hồ Chí Minh - hình 3
Nhà mẫu hình 3
Nhà mẫu Topaz Elite Quận 8, Hồ Chí Minh - hình 4
Nhà mẫu hình 4
Nhà mẫu Topaz Elite Quận 8, Hồ Chí Minh - hình 5
Nhà mẫu hình 5
Nhà mẫu Topaz Elite Quận 8, Hồ Chí Minh - hình 6
Nhà mẫu hình 6
Nhà mẫu Topaz Elite Quận 8, Hồ Chí Minh - hình 7
Nhà mẫu hình 7

Truyền thông Topaz Elite


Truyền thông Topaz Elite Quận 8, Hồ Chí Minh - hình 1

Topaz elite


Mã số
: 2719
Nơi đăng
: Quận 8 Hồ Chí Minh
Ngày đăng
: 06/10/2017
Ngày sửa
: 04/07/2018
Mới/cũ
: Mới
Chuyên
: Bán chuyên
Up tin
: 2018-07-04 06:05:00
Giá tiền
: 22 triệu đ/m²
Tên thương hiệu
: Topaz elite
Danh mục